mikec_eufondovi

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti i kapaciteta VSM-a uz proizvodnju novog proizvoda

Opis projekta:

Ventilacijski sistemi Mikec d.o.o. je 2016.godine  prijavio projekt na Javni poziv Ministarstva poduzetništva i obrta“ E-impuls“ a pod nazivom: „Povećanje konkurentnosti i kapaciteta VSM-a uz proizvodnju novog proizvoda“.Projekt  se financira iz Operativnog programa „ Konkurentnost i kohezihja.“Planiranom investicijom kupiti će se stroj za izradu spiro cijevi, što će značajno proširiti proizvodne kapacitete tvrtke,  a za  proizvod spiro cijevi postoji izrazita potražnja na hrvatskom tržištu.Spiro cijevi se koriste za ventilaciju prostora na vrlo različitim građevinskim objektima.Korisnici ovog projekta su nezaposleni građani Međimurja, što je važno za lokalnu zajednicu,jer projekt doprinosi zadržavanju stanovništva tik do mađarske granice.Ostali korisnici projekta su dobavljači( sirovina za izradu spiro cijevi), ali i  kupci proizvoda tvrtke,budući da je trend ugradnje ove vrste ventilacijskog kanala  na građevinski objekt u porastu.To će doprinjeti proširenju liste broja kupaca  poduzeća VSM d.o.o.Ciljani korisnici projekta su postojeći zaposlenici koji su obučeni za siguran  rad na novoj tehnologiji, ali i budući zaposlenici će dobiti priliku za zapošljavanje upravo zbog ovog ulaganja u proizvodni proces. Projekt pozitivno utječe na  okoliš, jer se sirovina za rad stroja iskorištava upotpunosti i nema otpada.Također , povećanje konkurentnosti Prijavitelja VSM d.o.o. doprinjeti će rastu gospodarstva na održiv način.

Opći cilj i svrha projekta

Opći cilj: Poticanje malih poduzeća u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jačanja konkurentnosti

Svrha projekta(specifični cilj):Proširenje proizvodnih kapaciteta i konkurentnosti poduzeća VS-Mikec d.o.o. uz proizvodnju novog proizvoda

Elementi projekta i proračun

Nabava stroja za izradu spiro cijevi: 495.000HRK

Priprema natječajne dokumentacije i provedba javne nabave:6.000 HRK

Upravljanje projektom i administracija, PM : 14.000HRK

Promidžba i vidljivost,V :100HRK
Osnovni podaci :

Ukupna vrijednost projekta:520.125,00HRK

EU sufinanciranje projekta(Odobrena potpora): 260.548,76HRK

Trajanje projekta: 7 mjeseci

Razdoblje provedbe:28.08. 2017. Do 28.03.2018.

Rezultati i učinci projekta:

-nabavljen stroj za izradu spiro cijevi
-novi proizvod:spiro cijevi
-očuvana postojeća radna mjesta i postoji potreba za novim zapošljavanjem
-obučeni radnici za sigurano rukovanje novom tehnologijom
-proširen i tehnološki unaprijeđeni proizvodni kapaciteti tvrtke
-stvoreni preduvjeti za daljni rast potražnje za proizvode i usluge ugradnje ventilacijskih cijevi
- osigurano zadovoljstvo naših kupaca
- unapređena konkurentnost tvrtke Ventilacijski sistemi Mikec d.o.o.

Kontakt osobe: Ivan Mikec, e-mail: ivan@vs-mikec.com ; Emanuel Varošanec ,e-mail: emanuel@vs-mikec.com  ; Zdenka Mikec ,e-mail : zdenka@vs-mikec.com   Telefon: 0385 40 601 639

Više informacija o mogućnostima financiranja putem fondova EU:

 www.strukturnifondovi.hr

Mikec_eufondovi_masina

ventilacijaNaša djelatnost:

proizvodnja, veleprodaja i montaža djelova opreme za ventilaciju i komplernih ventilacijskih sistema. Glavna svrha za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC) su za pomoć u održavanju dobre kvalitete zraka kroz odgovarajuće ventilacije s filtracijom i pružiti toplinsku udobnost. Sustavi su među najvećim potrošačima energije u školama. Pravilan odabir i konstrukcija  HVAC sustava također može utjecati na mnoge druge visoke performanse ciljeva, uključujući i potrošnjue ergenata.

Naše vrijednostidesna

  • Vrhunska kvaliteta izvedenih radova
  • Pouzdanost u realizaciji ugovorenih rokova
  • Kreativnost i efikasnost
  • Iskustvo stručnih djelatnika
  • Konkurentne cijene
  • Kapaciteti za realizaciju kapitalnih i kompeksnih objekata
  • Reference na građevinama svih namjena
  • Uspješna suradnja sa vodećim građevinskim tvrtkaka i Investitorima
  • Tehnička podrška
  • Periodički pregledi i održavanje postrojenja ovisno o zahtjevima Investitora