Profiliranje limova

Kako bi pružili bolji servis kupcima vršimo uslugu na  hidrauličnim strojevima za savijanje limova. Kod nas kupac može sam koristiti stroj ili dogovoriti isporuku gotovog elementa po nacrtu ili skici.