Usluge

usluge

GRIJANJE, VENTILACIJA I KLIMATIZACIJA (HAVAC) SUSTAVI

Glavna svrha za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (HVAC) su za pomoć u održavanju dobroe kvalitetea zraka kroz odgovarajuće ventilacije s filtracijom i pružiti toplinsku udobnost. HVAC sustavi su među najvećim potrošačima energije u školama. Pravilan odabir i konstrukcija  HVAC sustava također može utjecati na mnoge druge visoke performanse ciljeva, uključujući i potrošnjuen ergenata.