Klimatizacija

Klimatizacija je dio strojarstva koja se bavi postizanjem I održavanjem parametara toplinske ugodnosti za osobe koje borave u zatvorenom prostoru (npr. Zgradi) tijekom cijele godine.
Klimatizacija je složeni process koji uključuje kondicioniranje, transport I ubacivanje uzaka u klimatizirani prostor.  Klimatizacijom se reguliraju I održavaju unutar zadanih granica: Temperatura, relativna vlažnost brzina strujanja zraka. Čistoća zraka, nivo buke I razlika tlaka u prostoru, sve u svrhu postizanja ugodnog I zdravog okoliša za osobe koje u prostoru borave, odnosno  postizanja uvjeta za potrebe industrijske proizvodnje. Regulacija procesa klimatizacije vrši se automatski, uz prilagođavanje promjenjivim utjecajima vanjskog okoliša I unatarnjih opterečenja.

Podjela prema području primjene:

– komforni sustavi klimatizacije
– industrijski sustavi klimatizacije

Funkcije Klimatizacijskih sistema

  1. Kondicioniranje dobavnog zraka. Grijanje Ili hlađenje, ovlaživanje ili odvlaživanje, pročišćavanje; prigušenje buke proizvedene opremom.
  2. Distribucija kondicioniranog zraka s dovoljnim udjelom vanjskog zraka, u klimatizirani prostor.
  3. Regulacija I održavanje parametara u unutarnjem prostoru unutar zadanih granica.

Parametri poput veličine prostora vremena boravka u prostoru, unutarnji parametri prostora koje treba regulirati, kvaliteta I učinkovitost regulacije, te cijena opreme određju vrstu I razmještaj korištenih komponenata sustava za osiguravanje odgovarajučih karakteristika klimatiziranog prostora.

Osnovna svojstvo klimatizacije je da izvrši četiri osnovna termodinamička procesa pripreme vlažnog  i dobave svježeg zraka:

  1. grijanje
  2. hlađenje
  3. ovlaživanje
  4. odvlaživanje

Obavezno – dobava vanjskog zraka!

Sustavi bez dovođenja vanjskog zraka u zgradu recirkulacijski sustavi, nisu sustavi ventilacije niti sustavi klimatizacije!
Načini poboljšanja Klimatizacijskih sustava

Učinkovita regulacija parametara unutarnjeg prostora kako bi se održala temperature I relativna vlažnost unutar traženih granica osigurava se optimalnom automatskom regulacijom
Osiguravanje odgovarajuče količine vanjskog zraka za ventilaciju I prihvatljive kvalitete zraka u prostoru određuje se projektom koji vam na vaš zahtjev izrađujemo u suradnji sa našim projektantima.
Korištenje energetski učinkovite opreme rashladnih I klimatizacijskih sustava osigurat će vam ugodnu klimu tokom cijelogodišnjeg boravka u prostoru uz minimalni utrošak energenata.