Solarni sistemi

Izvodimo montažu solarnih sistema na malim i velikom sistemima solarnih polja sa renomiranom opremom i novim tehnologijama sve prema zahtjevu kupaca.
Povečanjem cijene energenata polako nam sve više raste potreba za korištenjem dostupnih i povoljnih energenata. Energija sunca u našoj se zemlji nedovoljno iskorištava, a njenim korištenjem bi kućanstva mogla ostvariti značajne uštede na režijskim troškovima, posebice ako se koristi za pripremu potrošne tople vode.
Najveće uštede možemo ostvariti dugoročnim korištenjem solarne energije. Tako na primjeru obiteljske kuću površine 150 m2 u kojoj živi četveročlana obitelj, bilo bi potrebno ugraditi dva solarna kolektora s ukupnom površinom od 3-4 m2. Osim kolektora postavljenih najčešće na krovište kuće, solarni sustav sastoji se još i od hidrauličkog dijela, spremnika tople vode od oko300 l i sustava regulacije. Ukupna cijena takvog solarnog sustava kreće se oko 25.000 -35.000 kn
Kada energijom Sunčeva zračenja nije moguće dobiti potrebnu količinu korisne topline, kao dopunski energent se zbog svoje ekološke prihvatljivosti koristi i plin, pelete, struja ili dr..
U ljetnim mjesecima je uz pomoć takvog solarnog sustava moguće zadovoljiti i 100% potreba za toplom vodom, dok bi u zimskom periodu to bilo približno 50%. Moguće godišnje uštede su oko 1.200 – 1.800 kn samo na zagrijavanje potrošne tople vode, dok bi dodatna ušteda na energentima koji se koristi za zagrijavanje prostora bila oko 2.500 – 3.000 kn. Na tajj način, cjelokupna investicija isplatila bi se u relativno kratkom vremenu ovisno o ugrađenom sistemu.
Međutim, za očekivati je da će za vrijeme rada solarnog sustava (koji može bez problema raditi 20 godina) cijena energenata rasti, što će skratiti i vrijeme amortizacije.
Financijska potpora države za ovakve sustave (koja već postoji u većini zemalja EU-a), značajno bi skratila potrebno vrijeme otplate, a ne bi iznosilo više od 5 godina te povećala financijsku isplativost provedbe ovakve mjere povećanja energetske efikasnosti.
Najveći efekt isplativosti korištenja solarnih sustava je na priobalnom dijelu za vrijeme turističke sezone kada su najveća solarna zračenja i ujedno najveća i potreba za toplom sanitarnom vodom, kako u malim apartmanima tako i u velikim hotelskim kompleksima.