Ventilacija

VENTILIRANJE ZRAKA (provjetravanje)

Ventiliranje je osnovna metoda kondicioniranja zraka. Uloga ventilacije je osiguravanje dovoljne količine svježeg zraka, zagrijavanje zraka ukoliko je potrebno, odstranjivanje  suvišne vlage i štetnih plinova  prostora, te rashlađivanje zraka u ljetnom periodu.

PRORAČUN VENTILACIJE

Proračun ventilacije se radi ne osnovi kvantitete izmjene zraka i razlike količine vlage u vanjskom i unutarnjem zraku, ili na osnovi količine CO2 u vanjskom i unutarnjem zraku.

OSNOVNI PRINCIPI VENTILACIJE

Ventilacija objekata može biti prirodna, odnosno gravitacijska ili mehanička, odnosno forsirana.

Prirodna gravitacijska ventilacija

Prirodna gravitacijska ventilacija se temelji na pokretanju zraka zbog temperaturne razlike, odnosno posljedično različite specifične težine zraka (V2=V1xT2/T1). Potpomognuta je i vanjskim strujanjem vjetra. Ovaj način ventilacije funkcionira u dugim i niskim objektima, kod pravilnog rasporeda dovodnih i odvodnih otvora, te odgovarajućoj visini i dimenzioniranosti odvodnog kanala. Važan čimbenik je naseljenost objekta jer je prirodna ventilacija limitirana i može zadovoljiti potrebe samo u nekim slučajevima.

Mehanička, odnosno forsirana ventilacija

Mehanička, odnosno forsirana ventilacija rabi sisteme na podtlak, nadtlak i kombinirane sisteme. Ventilatori koji rade na podtlak samo izbacuju  zrak iz objekta. Zbog izjednačenja tlakova zrak na druge otvore ulazi u objekt. Kod ventilatora koji rade na nadtlak sistem je obrnut. Kombinirani sistemi rabe ventilatore i za ubacivanje i za izbacivanje zraka.

VENTILACIJA KAFIĆA

VENTILACIJA KAFIĆA

Ukoliko želite da u Vašem ugostiteljskom prostoru bude dozvoljeno pušenje morate ishoditi Rješenje o ispunjavanju uvjeta prostora za pušenje i pušačkog prostora.

Detaljnije možete pogledati na web stranici: www.hok.hr

Ukoliko je prostor vašeg ugostiteljskog objekta do 50m2 , a poslužujete isključivo piće Vi ga možete proglasiti pušačkim prostorom.

Koji su uvjeti uz pušački prostor?

  • U prostoru mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.
  • Prostor mora imati ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat.
  • Odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sustavom za filtriranje.
  • Prostor mora biti opremljen sredstvima promidžbe spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda (plakat, leci, naljepnice ili sl.). (NN 119/2009, čl. 9)

Kao dokaz da ispunjavate uvijete iz stavka 2. I 3. ( 10 izmjena zraka na sat i filtriranje)potreban vam je: „Nalaz i mišljenje pravne ili fizičke osobe registrirane za izradu i montažu opreme za ventilaciju i klimatizaciju kojim se dokazuje da pušački prostor ima ventilacijski sustav koji omogućuje najmanje 10 izmjena zraka na sat te odvod zraka onečišćenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor koji se osigurava sustavom za filtriranje“

S obzirom da je naša tvrtka registrirana za izradu i montažu opreme za ventilaciju i klimatizaciju između ostalog možemo Vam po prihvatljivim cijenama ponuditi slijedeće:

  • Izdavanje nalaza i mišljenja da vaš postojeći ventilacijski sustav zadovoljava tražene uvijete
  • Dogradnju ili preinaku postojećeg ventilacijskog sustava radi zadovoljenja traženih uvjeta
  • Izvođenje novog ventilacijskog sustava koji zadovoljava tražene uvijete

VENTILACIJE SA REKUPERACIJOM

Kvaliteta zraka utječe u velikoj mjeri na našu kvalitetu stanovanja i življenja. Zbog toga je neizostavna kvalitetna izmjena zraka. Monderni koncepti stanovanja stoje tome nasuprot. Oni su tako postavljeni da su što zatvoreniji kako bi se izbjegli gubici topline.

U kućanstvima u Hrvatskoj još uvijek se većim dijelom ne grade centralizirani sustavi ventilacije s kanalnim razvodom, međutim sa smanjenjem propusnosti ovojnice zgrade zbog smanjenja toplinskih gubitaka sustavi ventilacije s dovodom svježeg zraka, te odsisom otpadnog zraka u kućanstvima postati će uobičajeni. Takav sustav je recimo nužan u pasivnoj kući. Tim sustavima ujedno možemo kontrolirati temperaturu vlagu i ostale mikroklimatske parametre kako u obiteljskim tako i u poslovnim i radnim prostorima.